Reklamasjon

Dette skjemaet kan benyttes av deg som har behov for å reklamere på en tjeneste eller produkt som er kjøpt av Buskerud Elektro, og som er innenfor 5 års garantitid. Tjenesten kan være kjøpt både direkte av oss, og indirekte via en av våre samarbeidspartnere.

    Har andre enn Buskerud Elektro AS utført arbeid på anlegget?