Buskerud Elektro AS

Skal du bygge nytt?

- Buskerud Elektro er en solid samarbeidspartner

Kirsti Andrine Brevik Næss hos Solid Entreprenør har samarbeidet med Buskerud Elektro siden 2015 på nye boliger, og er veldig fornøyd med utviklingen.

I de siste årene har Buskerud Elektro AS hatt stort fokus på nye boliger, og har sammen med Solid Entreprenør ett pågående prosjekt på Kollentunet. Jessheim Hage ble ferdigstilt i mars 2018 og Voksenkollen ble ferdigstilt juni 2017.

- Buskerud Elektro AS jobber godt sammen med entreprenører, og jeg er trygg på at kunden blir ivaretatt – også når vi har levert alt fra oss, forteller hun.

Ny bolig via Solid Entreprenør.

Kirsti Andrine Brevik Næss hos Solid Entreprenør

Jobber sammen om gode løsninger

De tre prosjektene med Solid Entreprenør er alle av stor størrelse. Til nå er det ferdigstilt 20 rekkehus i Voksenkollen og 77 i Jessheim Hage, mens 33 rekkehus er under oppføring i Kollentunet.

Brevik Næss forteller at kundene kommer med gode tilbakemeldinger.

- Vi har et solid samarbeid, og opplever at de er lojale mot arkitektene uten å gå på bekostning av kundeservicen. Vi har tegninger vi må følge, blant annet for utelys, og det vil ofte beboerne endre på. Her er Buskerud Elektro AS lojale mot arkitektene, slik at arkitekturen blir ivaretatt. Det er en stor betryggelse. Samtidig blir kunden godt ivaretatt, enten de har endringer eller opplever avvik etter ferdigstilling, sier hun.

Raskt og effektivt

På grunn av den store pågangen har Buskerud Elektro AS ansatt en person som kun jobber med tilvalg. Det betyr at både sluttkunde og utbygger raskt får tilbakemelding på sine spørsmål.

- Vi er avhengige av raske tilbakemeldinger, og her er Buskerud Elektro AS veldig flinke. De svarer fort, og føler oss derfor trygge på at også sluttkunden blir ivaretatt, forteller hun.

Prosessen fra start til slutt er slik for sluttkunden:

  1. Kjøper får en mail med tilvalgsløsninger i en egen webløsning, der de legger inn sine preferanser.
  2. Kunden blir kontaktet av Buskerud Elektro AS, som vurderer og kommenterer tilvalgene som er valgt.
  3. Buskerud Elektro AS inviterer til et møte. De viser forskjellige muligheter, og gir kunden sine anbefalinger for å finne de beste løsningene i forhold til kundens behov og ønsker.
  4. Endringer i bestilling noteres ned – for eksempel hvis noe må flyttes på kjøkkenet – og de tar kontakt med den aktuelle kjøkkenleverandøren for å ferdigstille boligen.
  5. Solid Entreprenør, kjøkkenleverandøren, rørleggerne og Buskerud Elektro AS har et felles møte for å gå gjennom og kvalitetssjekke at kunden får det de har bedt om. Har noe blitt glemt, blir det fanget opp og kunden informert.

Nå ferdigstiller Buskerud Elektro AS flere boliger på det sentrale Østlandet. Trenger du også hjelp av elektriker i ditt nye boligprosjekt? Ta kontakt her, og vi tar et uforpliktende møte for å presentere våre løsninger.

Ny bolig via Solid Entreprenør.